Tag Archives: Máy tính và Kỹ thuật Điện tử

Quyết tâm trở thành trung tâm sản xuất thiết bị điện tử và bài toán nhân lực của Việt Nam

Công nghệ cao, đặc biệt ngành công nghiệp vi mạch đã được UBND TPHCM xác định sẽ tạo bước chuyển dịch lớn cho kinh tế cả nước nói chung, TPHCM nói riêng. Các chương trình phát triển, đầu tư vi mạch cũng đã được soạn thảo, phê duyệt. Nhiều tập đoàn điện tử, bán dẫn đa quốc gia đã xây dựng nhà máy với quy mô lớn tại Việt Nam. Phía các đơn vị đào tạo hiện cũng đang rất nỗ lực. Continue reading Quyết tâm trở thành trung tâm sản xuất thiết bị điện tử và bài toán nhân lực của Việt Nam