Tag Archives: hệ thống sông ngòi thời Cổ đại của Trung Quốc

Thuỷ Kinh Chú Sớ

Thuỷ Kinh Chú Sớ

Sách “Thuỷ kinh” là một bộ chuyên trước viết về hệ thống sông ngòi thời Cổ đại của Trung Quốc. Sách do người thời Tam Quốc biên soạn nhưng đến nay chưa biết tên đích thực của tác giả. Sách gồm 3 quyển, ghi chép 137 con sông. Nội dung sách rất sơ lược. Mỗi con sông được viết thành 1 thiên, dài ngắn không đều. Continue reading Thuỷ Kinh Chú Sớ