Luật Đất Đai (Đã Được Sửa Đổi, Bổ Sung)

Luật Đất Đai 2013 (Đã Được Sửa Đổi, Bổ Sung)

Số trang: 138 Hình thức bìa: Bìa mềm
Kích thước: 14.5 x 20.5 cm Ngày xuất bản: 12 – 2012
Trọng lượng: 154 gram Số lần xem: 113
(Chi tiết về phí vận chuyển)
Giá bìa: 29.000 VNĐ
Giá bán: 29.000 VNĐ