Mẹ kế có được nhận con riêng của chồng làm con nuôi?

Tôi và con gái riêng của chồng thân thiết như ruột thịt. Hiện, tôi muốn ly hôn và nhận cháu làm con nuôi để hai mẹ con có điều kiện chăm sóc nhau. Ý nguyện này có thực hiện được không?

Lê Thanh Loan

Trả lời

Khoản 1, khoản 2 Điều 8 Luật nuôi con nuôi năm 2010 quy định: Người được nhận làm con nuôi gồm các trường hợp sau:

– Trẻ em dưới 16 tuổi.

– Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi được nhận làm con nuôi nếu được cha dượng, mẹ kế nhận làm con nuôi hoặc được cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận làm con nuôi.

Bạn đang là mẹ kế của con gái riêng chồng bạn, nếu muốn nhận con nuôi thì cháu phải dưới 18 tuổi. Trường hợp bạn với chồng đã thực hiện xong thủ tục ly hôn rồi mới nhận cháu làm con nuôi thì đứa trẻ phải dưới 16 tuổi. Nếu con riêng của chồng bạn đã 18 tuổi trở lên thì trong mọi trường hợp không đủ điều kiện về tuổi để được nhận làm con nuôi.

Ngoài ra, theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Luật nuôi con nuôi năm 2010, một người chỉ được làm con nuôi của một người độc thân hoặc của cả hai người là vợ chồng. Do đó, con gái riêng của chồng bạn ngoài việc phải đáp ứng về độ tuổi còn phải “không là con nuôi của người khác” thì mới thuộc trường hợp được nhận làm con nuôi.

Đối với người nhận con nuôi, khoản 1 Điều 14 Luật nuôi con nuôi năm 2010 quy định:

– Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

– Hơn con nuôi từ 20 tuổi trở lên.

– Có điều kiện về sức khỏe, kinh tế, chỗ ở bảo đảm việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con nuôi.

– Có tư cách đạo đức tốt.

Như vậy, ngoài điều kiện của người được nhận nuôi (con riêng của chồng bạn), bạn còn phải có đủ các điều kiện của người nhận con nuôi nêu trên. Lưu ý, những quy định này được áp dụng trong trường hợp bạn đã ly hôn. Trường hợp bạn chưa ly hôn mà muốn nhận con riêng của chồng bạn làm con nuôi thì ngoài điều kiện của người được nhận nuôi ra chỉ cần đáp ứng “có năng lực hành vi dân sự đầy đủ” và “có tư cách đạo đức tốt của người nhận nuôi” là đủ, theo khoản 3 Điều 14 Luật nuôi con nuôi năm 2010.

Đối chiếu với các quy định nêu trên, bạn có thể thực hiện được nguyện vọng của mình nếu đủ điều kiện về người nhận nuôi và con gái riêng của chồng bạn đủ điều kiện của người được nhận nuôi.

Do hiện nay bạn chưa ly hôn nên cần xem xét việc nên nhận con riêng của chồng làm con nuôi trước hay sau khi ly hôn để phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của mình.

Thạc sĩ, luật sư Phạm Thanh Bình
Công ty Luật Bảo Ngọc, Hà Nội