Biểu Thuế Suất Hàng Hóa Xuất - Nhập Khẩu 2013

Biểu Thuế Suất Hàng Hóa Xuất – Nhập Khẩu 2013

Biểu Thuế Suất Hàng Hóa Xuất – Nhập Khẩu 2013

Nhằm tạo điều kiện cho các cơ quan hải quan và doanh nghiệp cập nhật chính sách thuế mới một cách kịp thời và thực hiện tốt chính sách thuế được Nhà nước ban hành, áp dụng đúng mức thuế suất đối với hàng hóa xuất khẩu – nhâp khẩu, Nhà xuất bản Tài chính cho xuất bản sách: “Biểu Thuế Suất Hàng Hóa Xuất – Nhập Khẩu 2013”. Biểu thuế là tổng hợp mới nhất các quy định về mức thuế xuất khẩu – nhập khẩu ưu đãi, ưu đãi đặc biệt… được áp dụng cho các tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đăng ký với cơ quan hải quan từ ngày 01 tháng 01 năm 2013.

Biểu thuế suất được tổng hợp từ:

– Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế (Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính).

– Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện hiệp định khu vực mậu dịch tự do ASEAN áp dụng cho hàng hóa nhập khẩu năm 2013 (Thông tư số 161/2011/TT-BTC – ATIGA; 162/2011/TT-BTC – ACFTA; 163/2011/TT-BTC – AKFTA ngày 17/11/2011; 20/2012//TT-BTC ngày 15/02/2012 – AJCEP; 21/2012/TT-BTC ngày 15/02/2012 – VJEPA; 44/2012/TT-BTC ngày 16/3/2012– AANZFTA; 45/2012/TT-BTC ngày 16/3/2012 – AIFTA của Bộ Tài chính)

– Thuế Giá trị gia tăng.

Nội dung cuốn sách gồm 3 phần chính sau:

  • Phần thứ nhất: Danh mục và mức thuế suất của biểu thuế xuất khẩu
  • Phần thứ hai: Danh mục và biểu tổng hợp mức thuế suất thuế nhập khẩu
  • Phần thứ ba: Hệ thống văn bản liên quan

Hy vọng cuốn sách sẽ là tài liệu tra cứu, thực hiện các nghiệp vụ khai báo thuế và kê khai hải quan của doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu. Giúp Quý doanh nghiệp tiếp cận, tận dụng mức thuế suất ưu đãi, ưu đãi đặc biệt để có định hướng lập kế hoạch kinh doanh một cách tối ưu nhất.

Mời bạn đón đọc.