Bí ẩn La Kinh trong tử vi phong thủy

–   Long mạch chia làm 24 vị khí, thuộc về Ngũ Hành, Âm Dương mất hay còn mặc dầu, căn cứ vào Hướng, Long, Huyệt, Sa, Thủy, nhưng then chốt của họa phúc đều căn cứ ở trong một cái huyệt. Chính giửa huyệt mà chiếu đủ Tiêu Sa , Nạp Thủy và Thừa Khí , cần phải rành rẽ cách phân châm , để thực hiện 3 điều trọng yếu  tu vi tuoi canh ty :

tuoi-mui

1-         Khi xét về Long, phải coi kỹ chỗ Xuất mạch 2-            Coi về Huyệt, phải nhận kỹ hỗ Động khí.

3- Coi về Thủy lai, phải coi kỹ chỗ Thủy triều lại; ở trước mặt Huyệt coi Thủy khứ, phải coi kỹ chỗ cửa miệng nước chảy ra đi. Coi về thủy phải coi về sự hợp cục và phá cục. Coi về Long lai thì phải coi chỗ Long Nhập Huyệt (hoặc là phía sau). Coi về Hướng thì phải coi ở đằng trước. Coi Thủy lai thì phải coi ở chỗ nước chảy tới tới (Minh Đường). Coi Thủy khứ thì phải coi chỗ nước chảy đi ra (Ngoại Minh Đường)

Nếu không rõ hình thế mà đặt La Kinh cẩu thả , bậy bạ , thì tai hại vô cùng! Người đời xưa nay đều nói: Thầy thuốc lầm chỉ hại 1 mạng người, thầy địa lý lầm làm hại cả dòng họ người ta!

Bởi vì, chỉ có Tuyệt Hướng mà không có Tuyệt Long, tức là không sai về Sa, Thủy, mà chỉ bị về Lập Hướng sai vào phương Khắc Sát, mà bị Tuyệt thôi! Xin các Thầy Địa Lý trong thiên hạ, nên lưu ý để cho những người hiếu tử, hiếu tôn được nhờ ơn Thầy, được ngôi mộ của Tiền nhân an lành, phát phúc cho cháu chắt đời sau, thì không phúc gì bằng!

Những sách tham khảo:

–                      Thanh triều khâm định hiệp kỷ: để phân biệt Ngũ Hành, bàn về các sao và ngày tháng.

–                      Duyên đàn tử: Phân biệt Sa, Thủy và phân chia cung vị.

–                      Lưu thị gia tàng: Nói về ngày tháng.

–                      Nhất quán kham dư: Nói về tinh thể và La Kinh.

–                      Tứ đàn tử: Nói về các Tinh thể và Thủy pháp.

–                      Tượng cát: Nói về năm tháng.

–                      Chính kỷ nhất thống: Nói về Xuyên sơn thấu địa.

–                      Thiên cơ hội nguyên: Nói về Tinh thể địa bàn.

–                      Ngao đẩu: Nói về năm tháng và quái lệ (các quẽ)

–                      Đính hỗn châm: Nói về Ngũ hành, Thiên Văn, Địa lý.

–                      Bình địa ngũ tinh: Nói về Dương Trạch.

–                      Nguyên chân: Nói về Thủy khẩu và Tam hợp.

–                      Địa lý bất cầu nhân: Nói về Tinh thể địa bàn.

–                      Thanh lang kinh: Nói về Quái lệ (các quẽ).

–                      Tào an phong: Nói về Tinh thể (hình dạng sơn sa).

–                        Tuyết tâm phú: Nói về Tinh thể.

–                        Ngọc tủy kinh: Nói về Tinh thể.

–                      Sơn dương chỉ mê: Nói về Tinh thể.

–                        Ngũ chủng bí khiếu: Nói về các quẽ và Địa bàn.

–                        Sùng Chính tịch mậu: Nói về năm tháng và Ngũ Hành.

–                      Trần tân chu: Nói về Tinh thể.

–                        Địa lý thống nhất toàn thư: Nói về Tinh thể.

–                      Trần tử tánh : Nói về năm tháng ngày giờ.

–                      Ngọc xích kinh: Nói về Thiên văn và Địa lý.

–                      Địa lý đại thành.

Cần phải đọc sách của các bậc danh sư , trong đó có nhiều điều chỉ dạy huyền bí.