Tôi là người bạn đồng hành trong suốt cuộc đời bạn

Tôi có thể là trợ tá đắc lực, nhưng cũng có thể là gánh nặng to lớn. Tôi sẽ đẩy bạn tiến lên hoặc dìm bạn xuống tận cùng thất bại. Tôi hoàn toàn làm theo mệnh lệnh của bạn

Một nửa những việc bạn làm có thể chuyển giao sang tôi, và tôi sẽ thực hiện chúng một cách nhanh chóng và chuẩn xác

Tôi rất dễ bảo … nhưng bạn phải cứng rắn với tôi
Hãy dạy cho tôi những gì cần làm và chỉ sau vài lần hướng dẫn, tôi sẽ tự động thực hiện

Tôi là kẻ hầu trung thành của những con người vĩ đại, nhưng cũng là yếu tố mang đến thất bại. Những ai muốn thành công, tôi giúp họ thành công. Những kẻ chỉ biết cúi đầu chấp nhận số mệnh, tôi khiến họ thất bại

Tôi không phải là cỗ máy dù tôi làm việc chính xác như một cái máy, vì tôi có trí thông minh của một con người. Tôi có thể hữu ích cho bạn, nhưng cũng có thể huỷ hoại bạn … đối với tôi 2 chuyện đó chẳng khác gì nhau.

Hãy đón nhận tôi, rèn luyện tôi, cứng rắn với tôi và tôi sẽ khiến cả thế giới phải phục tùng dưới chân bạn. Dễ dãi với tôi thì tôi sẽ phá hoại cuộc đời bạn

TÔI LÀ AI ?

TÔI LÀ THÓI QUEN CỦA BẠN

(Tác giả: Khuyết danh)