Nguyên lý tiếp thị – Giáo trình mới nhất được cập nhật

Nguyên lý tiếp thị (Principles Of Marketing) là một trong những cuốn sách kinh điển nhất gối đầu giường cho các nhà quản trị tiếp thị trên thế giới. Suốt nhiều thập kỉ qua, cùng với tốc độ thay đổi nhanh chóng trong đời sống xã hội, thực tiễn kinh doanh cũng như công nghệ, cuốn sách giáo khoa kinh điển này liên tục được cập nhật nhằm giúp bạn đọc nắm bắt được những thông tin mới nhất diễn ra trong lĩnh vực tiếp thị để áp dụng vào thực tế. Phiên bản lần thứ 14 này cho thấy tâm huyết của các tác giả trong việc cập nhật những thông tin mới nhất xoay quanh các vấn đề tiếp thị.

“Tiếp Thị” là hoạt động lôi kéo khách hàng, “lôi kéo con người”: Không một khía cạnh tinh tế nào về tâm lý, hành vi của khách hàng (con người) mà không được khảo sát đầy đủ.
Đó cũng là một lý do khiến cho cuốn sách Những nguyên lý tiếp thị của hai giáo sư Philip Kotler và Gary Armstrong trở thành một dịch phẩm đầy hứng thú; nó không chỉ có thể áp dụng trong phạm vi doanh nghiệp mà còn mở rộng tác dụng đến với tất cả những người đọc nó, dù ở bất kỳ cương vị nào. Từ hai thập niên nay sách được coi là tác phẩm giáo khoa kinh điển tiêu biểu nhất của khoa tiếp thị, mà có người còn gọi là “Thị trường học”…

Tiếp thị là chức năng kinh doanh nhận diện rõ nhu cầu và ước muốn của người tiêu thụ xác định những thị trường trọng điểm nào công ty có thể phục vụ tết nhất, và thiết kế các sản phẩm, dịch vụ cũng như chương trình phù hợp để phục vụ các thị trường đó. Thế nhưng/ tiếp thị là cái gì đó còn nhiều hơn thế nữa, chứ không chỉ là một thứ chức năng kinh doanh biệt lập – nó là một triết lý dẫn dắt toàn bộ tổ chức. Mục tiêu của tiếp thị là tạo sự hài lòng của khách hàng một cách có lãi, bằng cách xây dựng các quan hệ trọng giá trị với những khách hàng quan trọng.

Những nguyên lý tiếp thị (Principles of Marketing) được thiết kế nhằm giúp sinh viên nắm bắt và áp dụng các quan điểm cùng như những thực tiễn cơ bản của tiếp thị hiện đại khi được vận dụng vào đủ mọi loại hoàn cảnh: trong các công ty sản phẩm và dịch vụ, các thị trường kinh doanh và tiêu dùng, các tổ chức lợi nhuận và phi lợi nhuận, các công ty quốc tế và quốc nôi, vả doanh nghiệp lớn lẫn doanh nghiệp nhỏ.