Hướng dẫn check thứ hạng từ khóa SEO bằng Cuterank

Phần mềm Cuterank là phần mềm cài đặt trên máy tính cá nhân hoặc máy chủ để check thứ hạng từ khóa SEO trên Google và các công cụ tìm kiếm khác. Phần mềm dùng thử download tại đây http://cuterank.net/product/cuterank-free-setup.exe . Với bản dùng thử bạn có thể  add được duy nhất 1 domain tại 1 thời điểm và nhiều từ khóa. Tuy nhiên do chạy liên tục nên với số lượng từ khóa trên 300 từ sẽ không check được hết hoặc sẽ bỏ qua nhiều từ không check được.

Sau khi tải phần mềm check thứ hạng từ khóa SEO về các bạn chạy cài đặt và mở phần mềm lên thực hiện các bước sau: (lưu ý rằng các công ty có lượng tìm kiếm lớn sẽ không sử dụng để check được vì Google sẽ đưa ip vào backlist liên tục – nó sẽ báo fail thứ hạng) . Nên chạy phần mềm ở mạng riêng.

Step 1. Enter Your Website URL

Step 1
Click here to view large

Step 2. Add Keywords for Website

You can manually input your keyword for the website, or you can simply use “Auto Detect Keywords” button to let CuteRank automatically detect keywords from the meta tag. You can later import as many keywords as you want. Here we use “Auto Detect Keywords”.

Step 2
Click here to view large

After CuteRank has detected keywords from you website, click “OK” to add these keywords

Step 3. Select the Search Engines

Select the search engines you want to track your keyword position on from more than 300 search engines. Please use the advanced filters to quickly select the search engines. For example let’s select all search engines for USA.

Step 3
Click here to view large

It’s Done!

CuteRank will now automatically checking all your keywords positions on your selected search engines! It’s really simple and easy!

Step 4
Click here to view large