QC:

Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm kinh doanh thực phẩm chức năng

Thực phẩm chức năng hiện nay được sử dụng rất rộng rãi bao gồm cả công bố tiêu chuẩn chất lượng thực phẩm nhập khẩu và sản xuất trong nước bên cạnh việc công bố tiêu chuẩn chất lượng thì vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm của các cơ sở kinh doanh mặt hàng này.

Vệ sinh an toàn thực phẩm  tác động rất lớn đến sức khỏe của người tiêu dùng và ngày càng trở thành một trong những điểm nóng đáng quan tâm của toàn xã hội chính vì vậy theo quy định của Pháp luật tất cả các cơ sở sản xuất hoặc kinh doanh đều phải xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm.

Các điều kiện Vệ sinh An toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm chức năng

  • Có địa điểm, diện tích thích hợp, có khoảng cách an toàn đối với nguồn gây độc hại, nguồn gây ô nhiễm và các yếu tố gây hại khác;
  • Có đủ nước đạt quy chuẩn kỹ thuật phục vụ sản xuất, kinh doanh thực phẩm;
  • Có đủ trang thiết bị phù hợp để xử lý nguyên liệu, chế biến, đóng gói, bảo quản và vận chuyển các loại thực phẩm khác nhau; có đủ trang thiết bị, dụng cụ, phương tiện rửa và khử trùng, nước sát trùng, thiết bị phòng, chống côn trùng và động vật gây hại;
  • Có hệ thống xử lý chất thải và được vận hành thường xuyên theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;
  • Duy trì các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và lưu giữ hồ sơ về nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu thực phẩm và các tài liệu khác về toàn bộ quá trình sản xuất, kinh doanh thực phẩm;
  • Tuân thủ quy định về sức khoẻ, kiến thức và thực hành của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Hãy gọi cho Minh Việt: 0912.456.586 – Dịch vụ làm giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm  và Xin chứng chỉ hành nghề y dược tư nhân !


Quà tặng sinh nhật cho vợ bầu