Hướng dẫn điều chỉnh xoay nhanh chuột Microsoft

điều chỉnh xoay nhanh mouse microsoft

Trong các trò chơi mà chuyển động mà mouse Microsoft điều khiển góc nhìn của bạn, hãy sử dụng tính năng Xoay Nhanh để xoay nhân vật của bạn hướng mặt về phía đối diện. Để sử dụng tính năng Continue reading