QC:

Sách pháp luật

Luật Phòng, Chống Tham Nhũng

Giới thiệu về nội dung Luật Phòng, Chống Tham Nhũng (Đã Sửa Đổi, Bổ Sung – Có Hiệu Lực Từ 01/02/2013) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng và được Quốc hội thông qua. Điểm sửa đổi, bổ sung đáng lưu ý trong Luật sửa đổi, bổ sung là: Người kê khai tài ... Read More »

Luật Giáo Dục

Tác giả: Nhiều Tác Giả. Nhà xuất bản: Nxb Lao động Số trang: 86 Hình thức bìa: Bìa mềm Kích thước: 13×19 cm Ngày xuất bản: 10 – 2008 Trọng lượng: 40 gram Số lần xem: 2597 (Chi tiết về phí vận chuyển) Giá bìa: 8.000 VNĐ Giá bán: 8.000 VNĐ Read More »

Luật Đất Đai 2013 (Đã Được Sửa Đổi, Bổ Sung)

Luật Đất Đai (Đã Được Sửa Đổi, Bổ Sung)

Số trang: 138 Hình thức bìa: Bìa mềm Kích thước: 14.5 x 20.5 cm Ngày xuất bản: 12 – 2012 Trọng lượng: 154 gram Số lần xem: 113 (Chi tiết về phí vận chuyển) Giá bìa: 29.000 VNĐ Giá bán: 29.000 VNĐ Read More »

Luật Quản Lý Thuế 2013

Luật Quản Lý Thuế 2013

Ngày 20/11/2012, Luật số 21/2012/QH13 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế đã được ban hành. Chúng tôi xin tóm lược một số nội dung thay đổi quan trọng như sau: Read More »

Luật Thuế Thu Nhập Cá Nhân 2013

Luật Thuế Thu Nhập Cá Nhân 2013

Nhiều khoản trợ cấp không phải chịu thuế Luật quy định, mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 9 triệu đồng/tháng (108 triệu đồng/năm) và mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 3,6 triệu đồng/tháng (mức cũ là 4 triệu đồng và 1,6 triệu đồng). Chiếu theo quy định này, một cá nhân không ... Read More »

Biểu Thuế Suất Hàng Hóa Xuất – Nhập Khẩu 2013

Biểu Thuế Suất Hàng Hóa Xuất - Nhập Khẩu 2013

Biểu Thuế Suất Hàng Hóa Xuất – Nhập Khẩu 2013 Nhằm tạo điều kiện cho các cơ quan hải quan và doanh nghiệp cập nhật chính sách thuế mới một cách kịp thời và thực hiện tốt chính sách thuế được Nhà nước ban hành, áp dụng đúng mức thuế suất đối với hàng hóa xuất khẩu – nhâp khẩu, ... Read More »