QC:

Bài văn hay nhất

Phân tích “Tiếng chửi của Chí Phèo”

Bài viết của em Võ Bảo Trâm – lớp 12A14 – NH 2012-2013   Đề bài: Phân tích “Tiếng chửi của Chí Phèo” Trong nền văn học viết Việt Nam, có những tác giả đã khẳng định vị trí của mình bằng sáng tác đồ sộ mang giá trị nhân văn lớn như đại thi hào Nguyễn Du với “Truyện ... Read More »

Phát biểu cảm nghĩ của em về cây tre Việt Nam

Từ bao đời nay, cây tre đã có mặt hầu khắp các neỏ đường đất nước và gắn bó thủy chung với cộng đồng dân tộc Việt Nam. Đặc biệt trong tâm thức người Việt, cây tre chiếm vị trí sâu sắc và lâu bền hơn cả_ được xem như là biểu tượng của người Việt đất Việt,…Từ hồi bé ... Read More »