Danh sách diễn đàn đi backlink nhiều tầng

Gửi các anh em SEO hệ thống diễn đàn mới

http://e-lis.org/
http://maacp.org/
http://mbhz.org/
http://miscode.net/
http://adby.info/
http://amybot.com/
http://akmc.org/
http://agrforum.org/
http://nafep.net/
http://mobai.org/
http://mypack.org/