Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Bình Dương

Cổ Phần Tập Đoàn Thái Bình Dương Vốn Điều Lệ Bao Nhiêu?

Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Bình Dương được thành lập ngày 04 tháng 7 năm 2001. Lĩnh vực đầu tư, kinh doanh chính của Tập đoàn bao gồm: Công nghiệp, Tổng thầu và Bất động sản.

Để xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững, Tập đoàn Thái Bình Dương đã liên doanh, liên kết với các đối tác lớn trên thế giới để đầu tư, triển khai thực hiện dự án tại Việt Nam và mở rộng đầu tư kinh doanh ra các nước trong khu vực.

Tôn chỉ và mục đích hoạt động của Công ty là phát triển bền vững, mang lại nhiều hơn, nhiều hơn nữa những Giá trị đích thực cho hôm nay và ngày mai.

TẦM NHÌN TẬP ĐOÀN THÁI BÌNH DƯƠNG

Trở thành tập đoàn kinh tế tư nhân thuộc nhóm dẫn đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực Công nghiệp, Tổng thầu và Bất động sản, với quy mô và đẳng cấp quốc tế.

SỨ MỆNH

Kiến tạo và đóng góp cho xã hội những sản phẩm, dịch vụ có chất lượng cao, thỏa mãn nhu cầu của khách hàng, hoàn thành trách nhiệm với sự nghiệp chung.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Hợp tác

Tìm sự cộng hưởng, tạo thêm hiệu quả

Hợp tác là nền tảng cho sự  phát triển. Hợp tác để phát huy ưu thế của các bên tham gia, dựa trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi, nhằm đạt được mục tiêu và lợi ích chung.

Kế hoạch

Tìm sự chủ động, tạo thêm lợi thế

Chủ động trong lập kế hoạch, quyết liệt trong triển khai, giúp Tập đoàn nắm được lợi thế trong hoạt động đầu tư, kinh doanh.

Kỷ luật

Tìm sự thống nhất, tạo thêm sức mạnh

Xây dựng đội ngũ nhân sự có tư duy và hành động thượng tôn pháp luật, tuân thủ quy định nội bộ, tạo nên một tập thể gắn bó, đoàn kết, vững mạnh.

Sáng tạo

Tìm sự khác biệt, tạo sự đột phá

Khuyến khích các ý tưởng sáng tạo, sáng kiến trên mọi lĩnh vực, nhằm tạo sự đột phá, tăng giá trị và lợi thế so sánh cho  Tập đoàn.

Nhân văn

Tìm sự hài hòa, tạo sự bền vững

Coi nhân văn là thước đo văn hóa doanh nghiệp, Tập đoàn lấy người lao động làm gốc, sẻ chia cùng cộng đồng, tạo ra sự hài hòa và bền vững.

CAM KẾT

Tập đoàn Thái Bình Dương không ngừng phấn đấu, từng bước hoàn thiện và phát triển với Giá trị đích thực.

Với Cổ đông – cam kết bảo vệ lợi ích hợp pháp, tăng trưởng ổn định và bền vững.

Với Khách hàng – mang đến những sản phẩm và dịch vụ với chất lượng tốt nhất.

Với Đối tác – đảm bảo sự tin cậy, bình đẳng, cùng có lợi.

Với Cán bộ, nhân viên – tạo môi trường làm việc để phát huy hết khả năng sáng tạo, có cuộc sống tốt về vật chất và tinh thần.

Với Sự nghiệp chung – hoàn thành trách nhiệm, góp phần nhỏ bé chia sẻ cùng cộng đồng.

Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Bình Dương

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Công nghiệp

– Đầu tư xây dựng, quản lý, điều hành và khai thác các nhà máy Nhiệt điện, Phong điện, Năng lượng tái tạo…
– Đầu tư xây dựng, quản lý, điều hành và khai thác Cảng biển, công trình hạ tầng, giao thông.
– Đầu tư xây dựng, quản lý, điều hành và khai thác Nhà máy sản xuất công nghiệp, công nghiệp phụ trợ.
– Tư vấn thiết kế các công trình điện; Thi công xây lắp đường dây hạ thế đến 35KV;
– Dịch vụ thương mại, đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ công nghiệp quốc phòng.

Tổng thầu

– Thực hiện EPC các nhà máy điện.
– Thực hiện EPC các công trình hạ tầng, giao thông.

Bất động sản

– Đầu tư xây dựng, quản lý, điều hành và khai thác dự án Cáp treo, Khu du lịch, Khu đô thị, Khu nghỉ dưỡng, Trung tâm thương mại, dịch vụ, văn phòng.
– Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu đô thị, nhà ở, khu công nghiệp;
– Kinh doanh bất động sản.