Biểu thuế xuất nhập khẩu 2013

Biểu thuế xuất nhập khẩu 2013 là sách tổng hợp mới nhất các quy định về mức thuế xuất khẩu, nhập khẩu ưu đãi, ưu đãi đặc biệt…được áp dụng cho các tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đăng ký với cơ quan hải quan từ ngày 01 tháng 01 năm 2013 Theo thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính

Mã sách: BTNK13
Số Trang: 800 trang
Giá bán: 350,000Đ
Nhà xuất bản: NXB Dân Trí

 

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi của Việt Nam để thực hiện khu vực mậu dịch tự do ASEAN áp dụng cho hàng hóa nhập khẩu năm 2013: Thông tư 161/2011/TT-BTC, ATIGA; 162/2011/TT-BTC, ACFTA; 163/2011/TT-BTC,AKFTA; 20/2012//TT-BTC,AJCFE; 21/2012/TT-BTC, VJAPE; 44/2012/TT-BTC, AANZFTA;45/2012/TT-BTC, AIFTA của Bộ Tài chính

NỘI DUNG CUỐN SÁCH BIỂU THUẾ NHƯ SAU:

Phần 1: Danh mục và mức thuế suất của biểu thuế xuất khẩu

Phần 2: Danh mục và biểu tổng hợp mức thuế suất thuế nhập khẩu

Phần 3: Hệ thống văn bản liên quan

Để thực hiện cam kết cắt giảm thuế xuất khẩu và thuế nhập khẩu ưu đãi theo lộ trình cam kết với Tổ chức Thương mại thế giới ( WTO) từ 1/1/2013, ngày 15/11/2012, Bộ Tài Chính đã ban hành Thông Tư số 193/2012/TT-BTC quy định mức thuế suất của Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế Nhập khẩu ưu đãi theo danh mục hàng chịu thuế ( Biểu thuế năm 2013)

Các cuốn sách có trên giá:

Chú giải chi tiết mã hs 2013,

Biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ 2013

Sách 500 kỹ năng cần biết về nghiệp vụ xuất nhập khẩu 2013, mới nhất

nghiệp vụ xuất nhập khẩu 2013, incoterms 2013

Biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ 2013 (ANH VIỆT)

Sách biểu thuế xuất nhập khẩu 2013(bộ tài chính)

…. liên hệ Ms. Vân HP: 0909 880 382