QC:

72 Phép Quản Lý Kiểu Trung Quốc

Cuốn sách này lấy những gì thuộc về cái “đạo” của văn hóa Trung Hoa, chắt lọc thành một lý thuyết hiện đại có hệ thống, có thể chỉ đạo thực tiễn quản lý để quảng bá và ứng dụng trong các doanh nghiệp.

72-phep-quan-ly-kieu-trung-quoc

72 Phép Quản Lý Kiểu Trung Quốc

Tác giả: Tư Mã An. – Dịch giả: Ngọc Anh.
Nhà xuất bản: Nxb Lao động Xã hội
Giới thiệu về nội dung

Quản lý theo kiểu Trung Quốc nói một cách đơn giản là quản lý hợp lý. Hợp lý được đề cập ở đây là hợp theo quy luật. Không giống với quản lý phương Tây, quản lý theo kiểu Trung Quốc chính là lấy con người làm gốc. Nhìn từ gốc độ thiết lập tổ chức và kết quả quản lý, chúng ta hy vọng một tổ chức sẽ có thể giống như một con người, cơ động và linh hoạt. Nhưng quản lý theo kiểu phương Tây lại nghiêng về tập hợp các cá nhân lại với nhau, hình thành nên một bộ máy có trình tự tương đối ổn định, sau đó tạo ra của cải. Tuy nhiên, sự thực là con người ngày càng không thích ứng với việc các doanh nghiệp muốn biến họ thành công cụ sản xuất, mà họ muốn tự vận động, tự phát huy nhiều hơn nữa. Điều cực đoan trong quản lý theo kiểu phương Tây hiện đại là khiến con người trở thành một cỗ máy. Chính vì vậy, hiện nay nhiều người đang tích cực chắt lọc những tư tưởng quản lý doanh nghiệp hiện đại từ văn hóa truyền thống của Trung Hoa, chỉ tiếc là những chắt lọc mang tính hệ thống vẫn tương đối ít.

Mục lục
Chương I: Khâu lãnh đạo
Chương II: Khâu sách lược
Chương III: Khâu giao quyền
Chương IV: Khâu thực thi
Chương V: Khâu giao tiếp
Chương VI: Kiểm soát theo phép quản lý kiểu Trung Quốc
Chương VII: Tổ chức theo phép quản lý kiểu Trung Quốc
Chương VIII: Khâu khiêu khích
Chương IX: Khâu quan sát


Quà tặng sinh nhật cho vợ bầu